رویای مخملی ام

در حجمه بالشتکی گم می شود

که درونش را پر پر کرده اند...

/ 3 نظر / 29 بازدید
سید علی حجازی

گفتم که! دلنوشته هات اوج گرفته البته بایستی مواظب باشی که پی رنگ غم ! عامل وعلتش جدایی از اصل و وصل است نخوندی : بشنو از نی چون ... وز جدایی ها شکایت و .... والا می شود صادق هدایت بازی و یه عمر شاکی بودن خود را به دیگران القا کردن که البته و صد البته شما این جورکی نیستید - خنده پنهان صورت ریبای یار برده از دست دلم صبر و قرار کو بهار و کو بهار و کو بهار

سید علی حجازی

گفتم که! دلنوشته هات اوج گرفته البته بایستی مواظب باشی که پی رنگ غم ! عامل وعلتش جدایی از اصل و وصل است نخوندی : بشنو از نی چون ... وز جدایی ها شکایت و .... والا می شود صادق هدایت بازی و یه عمر شاکی بودن خود را به دیگران القا کردن که البته و صد البته شما این جورکی نیستید - خنده پنهان صورت زیبای یار برده از دست دلم صبر و قرار کو بهار و کو بهار و کو بهار

دلم دوش از غصه فریاد کرد دگرباره یاد تو را یاد کرد چرا صحنه بگرفت ز ما روزگار چرا اینچنین سخت بیداد کرد سلام گیرندی و شعر اونجورکی بنویسی یعنی شعر غمگین این شعر مثلا دعوت از شماست بهارگلی به وبلاگم