دنیا تنها یک بهانه می خواست

برای آفرینش

برای ماندن

تا کنون

" تو "

تنها بهانه بودی...

برای همسرم که بی بهانه هم دوست داشتنیست

مهسا(بهار)

/ 0 نظر / 19 بازدید