زندگی حسرت روزای رفتست

همونایی که تو بودنش دل نگران فردا بودی

یا من قد کشیدم و نمی بینم روزای قشنگ رو

یا تو کوتاه شدی تا نبینم زمزمه های به دل کوبیده سنگ شدت رو

گذشت

گذشتم

گذشتیم

از هم....

/ 1 نظر / 18 بازدید
سدعلی حجازی

سلام بعد از اینهمه سال عکسی چسبانده ام به گوشه ی وبم از بس دلنوشته هایم را اینجا و آنجا نقل کردند بی نام و نشان و ایضا گفتم شاید دوست داشته باشی همره و همراه سفر های مجازی را در عالم خیال ببینی